Tractaments

Teràpia per Nens i Adolescents
La intervenció psicològica en la infància i adolescència és un àmbit creixent d'interès assistencial i d'investigació. Minimitzar els…
Teràpia per Adults
L'edat adulta és una etapa de constants canvis que impliquen: prendre decisions, assumir responsabilitats, afrontar noves situacions, superar…
Teràpia Familiar
La teràpia familiar aborda tota la problemàtica o dificultats que puguin plantar-se a l'àmbit familiar, entenent la importància dels vincles que…
Teràpia de Parella
Les situacions que posen en perill la continuïtat de la parella són de diversa índole, qualsevol esdeveniment, fet o circumstància que altera la…

Formació

 
Desenvolupament de Competències Personals i / o Professionals
Tot professional ha d'actualitzar i mantenir al dia els seus coneixements i competències. Un bon desenvolupament professional exigeix ​​la…
Formació individualitzada
Aquest espai de tutoria i assistència individual ajuda a cada professional individualment o en petits grups a millorar el nivell personal de…
Tallers
En els tallers es posen a prova noves tècniques d'aprenentatge i adaptació per a dur a terme estratègies predeterminades personals o de grup. El…
Seguiment Terapeutic Online
La teràpia psicològica online és un nou servei d'atenció psicològica que utilitza les noves tecnologies de comunicació. Mitjançant aquest…